ගිනි වෙනස් කිරීමේ කුඩු

කෙටි විස්තරය:

බර: එක් ඇසුරුමකට ග්‍රෑම් 25 ක් හෝ ග්‍රෑම් 31 ක්
භාවිතය: වර්ණවත් ගිනිදැල්වල දීප්තිමත් දර්‍ශනයක් භුක්ති විඳීම සඳහා හුදෙක් ඉවත් නොකළ බෑගයක් ගින්නකට විසි කරන්න!
ඇසුරුම් කිරීම: 25/10, 50/10 හෝ පාරිභෝගිකයින්
ඇසුරුම් විස්තර: ඇතුළත පෙට්ටියක ඇසුරුම් 25 ක් හෝ ඇසුරුම් 50 ක්
එක් පෙට්ටියක පෙට්ටි 10 ක්.


නිෂ්පාදන විස්තර

නිෂ්පාදන ටැග්

 Flame changer powder
 Flame changer powder
 Flame changer powder

  • කලින්:
  • ඊළඟ:

  • ආශ්රිත නිෂ්පාදන